Jyllinge 1966-1976

Et minde fra min mor og far,  Lilly og Børge Jensen

En vinteraften i februar 1966 var Hanne og jeg hjemme hos min mor og far, her fortalte de os at de havde købt en sommerhusgrund i Jyllinge på 1200 km2. jeg spurgte dem hvad der var på grunden ? svar "ingenting" kun jord, den var lige blevet udstykket til salg og ganske rigtigt, da vi kørte op for at se den var det oppløjet jord med absolut ingen beplantning på den. Men fra foråret 1966 til efteråret 1976, blev det et skønt fristed for os alle der kom der igennem de 10 år de havde den. Hele området blev senere omdannet til helårs bebyggelse.

Vi fik sået græs på jorden, og min mor og far købte dette lille skur til at kunne komme der lørdag og søndag.

 

Min mor og Hanne prøver at holde ukrudtet tilbage fra nabogrunden, den var købt af en kvinde som investering og hun havde absolut ingen planer om at beplante noget på sin grund.

Min far har plantet roser og nød at gå og pusle om dem.

Tid til en lille frokost i det lille skur, ingen el eller vand men alligevel hyggeligt, vand til opvask hentede vi ved en vandhane der var ved indkørslen til grunden, varmt vand lavede vi på en lille gasprimus.

Det lille skur på grunden blev hurtigt for lille, så vi gik i gang med at udbygge det og fik lagt el ind, her et billed med en lukket gård jeg lavede i forlængelse med det nyopførte hus.

Jeg beklædte det lille skur og det nyopførte hus med 16 mm oregonplader, så det hele indgik som en helhed